محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

چهار شنبه, 13 دی 1396 23:12 بیشتر بدانیم
فرامرز جوادی چروده
بيمه سازه هاي گلخانه از آنجا كه سازه اي گلخانه اي و عوامل توليد را مخاطراتي از قبيل سيل، صاعقه، زلزله، اتش سوزي، برف تگرگ و غيره تهديد مي كند و عموما يكي از مشكلاتي كه صاحبان گلخانه را در زمان وقوع خسارات سنگين با آن مواجه مي نمايد مشكلات مالي جهت شروع به كار مجدد و ايجاد سازه اي سالم و مناسب كشت مي باشد.
برخي مشخصات بيمه نامه سازه هاي گلخانه اي عبارتند از:
مدت بيمه :
بيمه نامه بر اساس مدت به دو روش قابليت صدور دارد:
۱- بيمه نامه به صورت ساليانه صادر مي شود و در صورت درخواست بيمه گزار به صورت ساليانه قابل تمديد مي باشد.
۲- مدت بيمه براي متقاضيان وام، از زمان اخذ وام تا پايان دوره بازپرداخت وام مي باشد.
سرمايه بيمه شده :
۱- ارزش سازه شامل: اسكلت، تاسيسات و پوشش سازه مي باشد كه بيمه گزار در فرم پرسشنامه اظهار مي نمايد .
۲- برداشت ضايعات : مبلغي است كه پس از بروز حادثه ، هزينه هاي جمع اوري ضايعات و نصب مجدد سازه را پوشش مي دهد.
خطرات تحت پوشش :طوفان، تگرگ، سيل، باد شديد، صاعقه، اتش سوزي ، برف سنگين، زلزله

انتهای پیام